R. buhnensis (Focke) G.Braun

 

Spitskambraam

Rubus buhnensis (G.Braun ex Focke) G.Braun

Herb. Rub. Germ., Übersicht 2 (1881)

Lectotype: Han, G. Braun, Herb. Rub. Germ. 40, Buhn bei Vlotho, 7.1876.

 

De opgave voor Nederland van deze soort is gebleken onjuist te zijn.

 

 

Bladloot stompkantig 5-7 mm dik met vlakke of iets convexe zijden, donker paars rood, los behaard, met 25-100 klieren per 5 cm en een enkele kleine stekel of klierstekel. Stekels 5-10 per internodium, met 3-4 mm brede voet, slank, teruggericht of iets gebogen, tot 5-6 mm lang. Steunblaadjes smal lijn-lancetvormig. Bladsteel 6-7 cm iets korter tot langer dan de onderste zijblaadjes, los behaard, talrijke korte klieren en 10-18 dunne teruggerichte of iets gebogen stekels. Bladeren voetvormig (3-)5-tallig, aan de bovenzijde vrij dicht ebhaard, aan de onderzijde met zachte kambeharing, zonder vilt, Bladrand met smalle, scherpe, rechte tanden. Topblaadje met afgeronde of iets uitgerande voet, elliptisch of iets omgekeerd eirond, vrij plotseling vrij lang toegespitst; breedte 63-74% van de lengte. Lengte van het steeltje 28-40% van de lengte van het blaadje.

Bloeitak afstaand behaard met 50-100 klieren per 5 cm. Grote stekels 3-10 per internodium, slank, uit 2-4(-7) mm brede voet, zeer snel versamld, teruggericht of iets gebogen, tot 4-7 mm lang. Bloeiwijze piramidaal of cilindrisch, alleen aan de voet of tot boven toe bebladerd. Zijtakken rond of boven het midden gedeeld, afstaand tot schuin opgericht. Bloemsteeltjes 9-14 mm lang, dicht viltig, met zwakke tot dichte langere beharing, met 5-8 stekels en met 50-200 rode klieren die soms korter en soms langer zijn dan de doorsnede van het steeltje. Kelkslippen afstaand tot los teruggeslagen, grijsachtig, met 20-50 merendeels korte donkere klieren en 0-5stekels. Kroonbladen helder rozerood, omgekeerd eirond, 10-12 mm lang. Meeldraden langer dan de stijlen. Stijlen met roodachtige voet. Helmhokken kaal. Vruchtbeginsels aan de top dicht behaard. Vruchtbodem behaard.

Verspreiding: Noordelijk Westfalen en zuidelijk Nedersaksen. Op een plek in Nederland.

Nederland: Alleen van Spanjebird bij Hemrik bekend.

Verspreiding Verspreiding