Welkom

Welkom op deze website speciaal gericht op het determineren van de Nederlandse bramensoorten. Voor kenners en geïnteresseerden is er veel informatie op toegankelijke wijze te vinden.

Sinds 1965 heb ik onderzoek naar bramen verricht en intussen veel gegevens verzameld. Het leek mij goed deze aan anderen beschikbaar te stellen om zo het determineren van bramen makkelijker te maken. Ik doe dat in de vorm van een website, die meer mogelijkheden biedt dan een gedrukte tekst en bovendien voordurend up to date kan worden gemaakt met de nieuwste gegevens en onderzoeksresultaten.

De website is nog in ontwikkeling, maar er is al veel informatie te vinden over vrijwel alle Nederlandse soorten met hun kenmerken en vindplaatsen, geïllustreerd met foto's. Ontbrekende gegevens zullen geleidelijk verder worden aangevuld. Aangezien het onderzoek nog steeds doorgaat, zal er ook steeds nieuwe informatie worden toegevoegd.

Hier kunt u meer uitleg vinden over de mogelijkheden binnen deze website en een beschrijving van de verschillende kenmerken.

Ik hoop dat deze website zijn nut zal bewijzen voor het onderzoek naar de bramen in Nederland en dat u er veel plezier van zult hebben.


Bram van de Beek