R. prei (Sudre) Prain

Zachte tandbraam

Rubus prei (Sudre) Prain,

 Index Kewensis, Suppl. 4: 207 (1913).

 Syn. Rubus mucronifer micr. prei (Sudre), Bull. Soc. Bot. Belg. 47: 205 (1910).

Bladloot laagboogvormig, neerliggend of klimmend, stompkantig, 4-6 mm dik, dicht behaard, met 0-5 gesteelde donkere klieren per 5 cm en 9 -25 scherp teruggerichte of iets gebogen uit 1-5mm brede voet snel versmalde afgeplatte of haast naaldvormige ongelijke stekels, de langste 3-5 mm. Steunblaadjes draad- tot lijnvormig. Bladsteel 5-7 cm lang, iets langer of even lang als de onderste zijblaadjes van 5-tallige bladeren, los behaard, beklierd, met 7-11 gebogen of geknikte stekels; bladeren 3-of soms 5-tallg, aan de bovenzijde behaard; aan de onderzijde zacht kort behaard, fijn gezaagd. Topblaadje 70-93 mm lang, met afgeronde of uitgerande voet, elliptisch tot omgekeerd eirond, vrij plotseling kort toegespitst; breedte 68-75% van de lengte. Lengte van het steeltje 27-47% van de lengte van het blaadje.

Bloeitak dicht behaard, met 10-50 ongelijke klieren per 5 cm en enkele klierstekel en 4-10 tere stekels, uit iets verbrede voet (1-3 mm) haast naaldvormig scherp teruggericht of soms iets gebogen, tot 3-5 mm lang. Bloeiwijze piramidaal of haast trosvormig, met korte bladloze top of tot de top bebladerd, dicht behaard, beklierd, fijn bestekeld. Zijtakken afstaand tot opgericht, onder of in het midden gedeeld, tot 1-10-bloemig. Bloemsteeltjes 8-20 mm lang, dun viltig en min of meer aanliggend tot dicht afstaand behaard, met 20-70 donkere ongelijke klieren en 0-5 stekels. Kelkslippen (los) teruggeslagen, met 10-50 merendeels zeer kort, maar enkele langere gesteelde klieren en 0-1 stekels. Kroonbladen wit, matig breed tot breed omgekeerd eirond tot elliptisch. Meeldraden langer dan de stijlen. Helmhokken kaal. Stijlen groenachtig. Vruchtbeginsels gewoonlijk vooral aan de top kort behaard, soms voor een deel geheel kaal. Vruchtbodem behaard.

Standplaats:  Bossen op humusrijke grond.

Verspreiding: Midden-België (daar algemeen), zuidwaarts tot net over de Franse grens en noordwaarts tot net over de Nederklandse grens.

Nederland: Alleen bij Hilvarenbeek. De plant langs de Maas bij Maastricht die eerder ten onrechte voor deze soort werd gehouden, is verdewnen.

Verspreiding Verspreiding