Pluimbraam Serie Sylvatici (P.J.Müll.) Focke

Spec. Rub. 3:391 (1914). Type (ICBN 22.5): R. silvaticus Weihe.

Weber 1986 kiest R. piletostachys Godron als type. Hoewel Müller R. silvaticus Weihe niet aanneemt voor de omgeving van Weissenburg blijkt uit zijn aarzeling of zijn R. axillaris (= R. axillariformis Sudre) identiek is met R. silvaticus, duidelijk dat hij de soort tot deze serie rekende.

Kenmerkende soort: R. silvaticus Weihe & Nees

Bloeiwijze lang piramidaal of enigszins cylindrisch, sterk bebladerd, met talrijke weinig verbrede stekels. Topblaadje vaak min of meer omgekeerd eirond. Planten weinig of niet beklierd.