Basterdframboos. Nothosubgenus x Idaeorubus Holub

Bladloot neerliggend tot boogvormig, vaak met donker bruinpaarse stekels; topblaadje vaak gedeeld; vrucht vaak weinig ontwikkeld.