R. infestus Weihe

Rubus infestus Weihe, in Boenn. Prodr. Fl. Monast. Westphal. 153 (1824)

 

Bladloot boogvormig, onderaan met vrijwel gelijke stekels, hogerop met zeer verschillende stekels en met klieren; onderste zijblaadjes kort gesteeld, topblaadje lang gesteeld, breed eirond; bloeiwijze met haakvormige ongelijke stekels; kelkbladen kort, afstaand.