R. bifrons Vest

Rubus bifrons Vest

Steyerm. Zeitschr. 3: 163 (1821).
Lectotype (Weber 1986): WU, Vest in herb. Trattinick, sine loco et dato. “Rubus bifrons mihi, wurde bisher für Rubus fruticosus gehalten”.

Bladloot boogvormig, 5-12 mm dik, kantig, roodbruin, met uiterst korte alleen bij sterke vergroting zichtbare sterharen, later kaal. Stekels 6-20 per internodium, met 4-6 mm brede voet, matig snel versmald, min of meer priemvormig tot sterk afgeplat, recht of iets teruggericht, 6-7 mm lang. Steunblaadjes draad- of lijnvormig, 11-13 mm lang. Bladsteel 5-9 cm lang, dicht kort behaard, met 9-15 kromme stekels. Bladeren voetvormig 5-tallig, soms enkele 3- of 4-tallig, aan de bovenzijde kaal, aan de onderzijde witviltig, zonder of met weinig voelbare langere haren. Bladtanding zwak periodisch, zeer scherp, met verschillend gerichte spitsjes. Topblaadje 70-105 mm lang, (vrij) breed (elliptisch-)omgekeerd eirond, met afgeronde tot zwak uitgerande voet, vrij plotseling, meestal vrij lang toegespitst; breedte 65-90 van de lengte; lengte van het steeltje 35-52 van de lengte van het blaadje.
Bloeitak kantig, viltig en met zwakke langere beharing. Stekels 3-12 per internodium, met 4-8 mm brede voet, vrij snel versmald, teruggericht of heel licht gekromd, 4-8 mm lang. Bloeiwijze piramidaal, alleen aan de voet of tot iets boven het midden, zelden ook hoger bebladerd dicht viltig en daarnaast los behaard, met vrij talrijke teruggerichte of iets gebogen stekels. Zijtakken afstaand of schuin opgericht, boven het midden gedeeld de langste met 11-20 bloemen. Bloemsteeltjes 5-20 mm lang, dicht viltig en afstaand behaard, met zittende klieren en 2-10 stekels. Kelkslippen teruggeslagen, dicht viltig, onbestekeld. Kroonbladen roze, breed elliptisch, 9-10 mm lang. Meeldraden langer dan de stijlen. Stijlen geelgroen. Helmhokken kaal of met enkele haren. Vruchtbeginsels met enkele haren aan de top. Vruchtbodem (vrijwel) kaal. Bloeitijd: juli.

Standplaats: Langs wegkanten, in hagen, langs bosranden.

Verspreiding: Van Nederland en Midden-Frankrijk door heel Midden-Europa tot in Roemenië.

Nederland: Alleen langs een bosrand ten zuiden van Tilburg.