R. montanus Lib. ex Lej.

 

Bergviltbraam

Rubus montanus Lib. ex Lej.

Fl. Spa 2: 317 (1813).
Lectotype (Van de Beek 1974): BR, Libert, Bois en Goudoufat, Juillet, sine anno.

Discolore braam met smal eirond-elliptisch blad en weinig bestekelde, min of meer trosvormig samengestelde bloeiwijze.

Verschillen met R. canduliger:
Bladloot minder diep gegroefd, meestal rood gevlekt, soms met enkele tere sterharen. Stekels relatief langer met tot 12 mm brede voet, tot 10 mm lang, plotseling versmald, afstaand of teruggericht, slechts bij uitzondering heel licht gebogen. Bladsteel met 3-8 stekels. Bladtanding duidelijk periodisch. Topblaadje 7-9½ cm lang, (vrij) smal, ellip­tisch-omgekeerd eirond of eirond elliptisch, met uitge­rande of soms licht wigvormige voet, geleidelijk matig lang toege­spitst; breedte 56-66(-72)% van de lengte. Lengte van het steeltje 33-44% van de lengte van het steeltje.
Bloeitak met 0-3(-8) stekels van ± gelijke grootte per internodium. Bloeiwijze lang en meestal relatief smal, viltig en kort behaard, vaak tot rond het midden bebladerd. Zijtakken dun, opstijgend, de langste met (1-)4-10 bloemen, ook de hogere zijtakken gewoonlijk meerbloemig. Bloemsteeltjes met 0-4 stekels. Kroon roze, zelden vrijwel wit, vrij smal elliptisch of omgekeerd eirond, 8-11 mm lang. Stijlen geelgroenig of soms met rode voet. Vruchtbeginsels kaal. Vruchtbodem iets behaard. Bloeitijd: eind juni-begin augustus.

Standplaats: Bosranden, hagen en wegkanten vooral op kalkrijke grond.

Gelijkende soorten: Smalbladige vormen van R. canduliger zijn in het herbarium soms moeilijk te onderscheiden van R. monta­nus. Het meest kenmerkend is de bladtanding die juist bij smalbladige vormen van R. canduliger scherper is; bovendien is R. canduliger een in alle opzichten grovere, minder sierlijke braam.

Verspreiding: Midden- en West-Europa van Polen tot Noord-Italië en Zuid-Frankrijk.

Nederland: Na het vervaardigen van de kaart ook nog gevonden op een paar plaatsen in Zuid-Limburg (Eiser bos; Tegelen) en bij Scherpenzeel (G.).

Verspreiding Verspreiding