R. uncimontanus A.Beek & Troelstra

Zachte borstelbraam

Rubus uncimontanus A.Beek & Troelstra

Osnabr. Naturw. Mitt. 39/40: 77 (2014).

Holotype: L, Troelstra 06-R0004, eikenbosje bij de Buurser Beek, 246,340/461,361, 10.07.2006.

Bladloot boogvormig met neerliggende top, dofgroen en in de zon rood gevlekt of geheel roodachtig, stompkantig met vlakke of iets convexe zijden, 3-7 mm dik, vrij dicht afstaand behaard met verspreide tot vrij talrijke ([1-]5-40 per internodium) 0,5-1 mm gesteelde klieren en klierstekels en met talrijke ongelijke stekels die door overgangen verbonden zijn met de klieren en klierstekels. Grotere stekels 15-25 per internodium (4-)5-7(-8) mm lang, bleekgroen of in de zon roodbruin met een brede, dikwijls iets op de stengel uitlopende voet, langzaam versmald, sterk afgeplat, teruggericht, licht tot sterk gekromd. Bladsteel langer dan tot even lang als de onderste zijblaadjes, afstaand behaard, beklierd, met ongelijke weinig tot sterk gebogen bleekgroene stekels en klierstekels; grotere stekels (13-)15-23(25), tot (2-)3-4 mm lang. Bladeren voetvormig 5-tallig, met vlakke rand, aan de bovenzijde zwak tot matig behaard, aan de onderzijde voelbaar zacht behaard, met kamharen op de nerven, zonder sterharen. Bladrand gewoonlijk iets onregelmatig tot dubbel gezaagd, met driehoekige ondiepe of zelden diepere stompe tanden met een topspitsje en met naar boven toe driehoekige perioden met iets naar buiten gerichte hoofdtanden. Topblaadje breed eirond tot vrijwel cirkelrond (breedte [50-]60-70[-80]% van de lengte), in een matig lange spits versmald, vrij kort gesteeld (lengte van het steeltje 25-40% van de lengte van het blaadje.

Bloeiwijze cilindrisch tot afgeknot piramidaal, met vrijwel loodrecht afstaande, vaak enigszins door elkaar staande zijtakken, tot de top doorbladerd. Bloemsteeltjes dicht opeen aan het eind van de zijtakken, loodrecht afstaand of iets teruggericht. Eindbloem van de bloeiwijze en van de zijtakken dikwijls kort gesteeld, soms vrijwel zittend. Bloeias dicht afstaand behaard met tussen de haren 0,5-1 mm gesteelde klieren en klierstekels, met talrijke ongelijke stekels. Grote stekels (5-)6-12(-17) per internodium, 3-5 mm lang, zwak tot sterk gekromd. Bloemsteeltjes dicht afstaand behaard met 0,5-1 mm lange donker bruinpaarse klieren, klierstekels en (5-)7-20(-23) slanke iets gebogen gele 1-2 mm lange stekels. Kelkslippen dicht viltig en ruig behaard met klieren en stekeltjes, na de bloei los teruggeslagen. Kroonbladen wit, elliptisch, 8-10 mm lang. Meeldraden wit, langer dan of even lang als de bleekgroene stijlen. Helmhokken en vruchtbeginsels kaal. Vruchtbodem iets behaard.

Standplaats: Hagen en bossen op zeer verschillende grondsoorten.

Gelijkende soorten: R. henrici-weberi heeft zwak behaarde tot vrijwel kale bladonderzijden; bladeren vrijwel steeds (grof-) dubbel gezaagd (bij R. uncimontanus is dit slechts zelden het geval); eindblaadje min of meer omgekeerd eirond met duidelijk afgezette lange spits; de grote stekels op de bladloot zijn snel versmald, weinig teruggericht en nauwelijks gebogen; bloeiwijze breed, kort piramidaal, stomp.

Opmerking: Beijerinck hield deze soort voor R. babingtonii Salter. Een ander exemplaar heeft hij gedetremineerd als R. fuscus ssp. acutipetalus fa. foliatus Sudre.

Verspreiding: Nederland en aangrenzend Duitsland (Stadtlohn).

Nederland: In het grensgebied van Gelderland en Overijssel, westwaarts tot Baak. Veel rond Haaksbergen en Boekelo.

Verspreiding Verspreiding
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra
 • R. uncimontanus bladloot 4
  R. uncimontanus bladloot 4
 • R. uncimontanus bloeiwijze 2
  R. uncimontanus bloeiwijze 2
 • R. uncimontanus bloeiwijze detail
  R. uncimontanus bloeiwijze detail
 • R. uncimontanus bladloot 5
  R. uncimontanus bladloot 5
 • R. uncimontanus bloem
  R. uncimontanus bloem
 • R. uncimontanus bladloot 6
  R. uncimontanus bladloot 6
 • R. uncimontanus bladloot schaduw
  R. uncimontanus bladloot schaduw
 • R. uncimontanus bladloot zon
  R. uncimontanus bladloot zon
 • R. uncimontanus bloeitak
  R. uncimontanus bloeitak
 • R. uncimontanus bloeiwijze 3
  R. uncimontanus bloeiwijze 3
 • R. uncimontanus bloeiwijze 4
  R. uncimontanus bloeiwijze 4
 • R. uncimontanus blad
  R. uncimontanus blad
 • R. uncimontanus bladloot halfschaduw
  R. uncimontanus bladloot halfschaduw
 • R. uncimontanus bloeitak 2
  R. uncimontanus bloeitak 2
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra
 • foto A.S. Troelstra
  foto A.S. Troelstra