R. euryanthemus W.C.R.Watson

 

Sparrige humusbraam

Rubus euryanthemus W.R.C.Watson

Journ. Ecol. 33: 340 (1946)

Lectotype (Miles ex Edees & Newton 1988): BM, Bull’s Hill, Walford, Hereford, W.M Rogers, 1.8.1891, Herb. Barton & Rodeelsdell nr. 9007.

Bladloot laag boogvormig, scherpkantig met vlakke of iets gegroefde zijden, zwak tot dicht afstaand behaard, met talrijke kleine stekels, dicht beklierd, met 5-25 rechte of iets gebogen afgeplatte, tot 3-7 mm lange ongelijke stekels. Bladsteel even lang als de onderste blaadjes of iets langer, los tot matig dicht behaard, met talrijke klieren en 8-14 stekels. Bladeren (3-)5-tallig, aan de bovenzijde kaal of zwak behaard, aan de onderzijde zwak tot zacht behaard, zonder vilt. Bladtanding periodisch, vrij grof, met naar buitengerichte tanden. Topblaadje met afgeronde of iets hartvormige voet, elliptisch tot omgekeerd eirond of soms meer eirond, breedte 60-70 % van de lengte,( vrij) lang vrij geleidelijk toegespitst. Lengte van het steeltje 33-50% van de lengte van het blaadje

Bloeitak dicht behaard, met talrijke klieren. Stekels 5-8 per internodium, iets gebogen, tot 3-5 mm lang en enige kleine stekels. Bloeiwijze piramidaal, tot het midden bebladerd, met opstijgende zijtakken. Bloemsteeltjes 8-15 mm lang, dicht kort viltig behaard,met talrijke, bleke klieren die ongeveer even lang of iets langer zijn dan de doorsnede van het steeltje en met 2-10 stekels. Kelkslippen los teruggeslagen,later vaak opgericht, grijsgroen, dicht kort behaard en viltig, met vele korte klieren, al dan niet bestekeld. Kroonbladen smal elliptisch, 10-13 mm lang. Meeldraden nauwelijks langer dan de bleekgroene stijlen. Helmhokken en vruchtbeginsels kaal. Vruchtbodem vrijwel of geheel kaal.

Gelijkende soorten: Van R. pallidus te onderscheoden door onder meer de zwaardere besteleing en de groenachtige in plaats van rode stijlen. R. henrici-weberi en R. uncimontanus hebben ongelijker stekels en klieren.

Verspreiding: Vanaf Sleeswijk-Holstein door Nederland en België tot in Noord-Frankrijk en (vooral) het zuiden van Engeland.

Nederland: Slechts op twee plekken bij Maarn.

Verspreiding Verspreiding