Arsenaalbraam. Serie Micantes Focke

Rub. Eur. 284 (1913).

Type (ICBN 22.5): R. micans Godron

Kenmerkende soort: R. raduloides.

Stekels ongelijk met verspreide tot matig talrijke kleine stekels en overgangen; klieren weinig tot matig talrijk, ongelijk van lengte; bladloot kaal of weinig behaard; topblaadje eirond of omgekeerd eirond, niet tegelijk fijn toegespitst en fijn getand.