R. lianos A.Beek & al.

Rubus lianos A. Beek, Berkhout, Haveman & De Ronde,

Holotype: L, Beek 2018.65, Netherlands, Horst (L.), Reulsberg, nabij tuinen aan de Dijkerheideweg, RD 210.237-380.160, legit R. Berkhout, 8.7.2018.

Bladloot kantig, ± 5 – 6 mm dik, kaal of iets behaard, met verspreide tot talrijke zittende en 0-5 gesteelde klieren per 5 cm. Stekels 3 – 8 per 5 cm, teruggericht, soms iets gebogen, uit een 2-4 mm brede voet plotseling versmald, slank, tot 5-8 mm lang, met daartussen 0-10(-30) ongelijke kleine stekeltjes per 5 cm. Bladsteel 6-10 cm, even lang als tot langer dan de onderste zijblaadjes, aangedrukt behaard, met ongelijke gesteelde klieren en ongelijke sterk teruggerichte, vaak gebogen stekels. Bladeren hand- of voetvormig 5-tallig, soms een enkel 3- of 4-tallig blad, aan de bovenzijde kaal, aan de onderzijde verspreid kort behaard. Bladtanding fijn, gelijkmatig, met rechte kort toegespitste tanden of in de schaduw soms met enkele teruggerichte tanden. Topblaadje 7-11 cm lang, uit een afgeronde of uitgerande voet breed elliptisch tot omgekeerd eirond, soms vrijwel cirkelrond, plotseling toegespitst in een 5-15 mm lange spits. Breedte 60-89% van de lengte. Lengte van het steeltje 23-42% van de lengte van het blaadje.

Bloeitak kantig, iets behaard met lange afstaande haren, 2-100 gesteelde klieren en klierstekels. Stekels 1-2 per 5 cm, iets ongelijk, uit brede voet plotseling versmald, scherp teruggericht, soms geknikt, tot 4-8 mm lang. Bloeiwijze piramidaal of cilindrisch, in het bovenste deel onbebladerd, matig behaard, met ongelijke zeer slanke stekels en vrij talrijke ongelijke, vaak lange klieren en klierstekels. Bladeren aan de bovenzijde kaal, aan de onderzijde dun viltig. Onderste zijtallen opgericht, de hogere afstaand tot iets opgericht, met tot 4 bloemen. Bloemsteeltjes 8-17 mm lang, grijsviltig en kort behaard, met 2-11 stekels en 5-30 ongelijke klieren en klierstekels, ten dele veel langer dan der doorsnede van het steeltje. Kelkslippen teruggeslagen, viltig en behaard, beklierd en bestekeld. Kroonbladen roze, smal elliptisch, 10-12 mm lang. Meeldraden langer dan de groengele of roze stijlen. Helmhokken kaal. Vruchtbeginsels (vrijwel) kaal. Vruchtbodem behaard.

Verspreiding Verspreiding