R. megistothyrsos A.Beek

 

Brede pluimbraam

Rubus megistothyrsos A.Beek

Gorteria 40: 39 (2018).

Holotype: L, A. van de Beek 9894, Fayersheide bij Vriezen­veen, halverwege aan de westzijde, 8.7.1998.

Homotypisch synoniem: R. calothyrsus A.Beek. Gorteria 31: 73 (2005).

Verschillen met R. silvaticus:
Jonge scheuten rood. Bladloot met 0-5 klieren en kleine ste­keltjes. Stekels 9-18 per internodium, met 4-7 mm brede voet, fors, afgeplat, met opgewipte of iets neergebogen punt of geheel gebogen, 5-7 mm lang. Bladsteel met 10-25 forse kromme stekels en 1-50 klieren. Bladtanding ondiep, met matig brede tanden, met onregelmatige ± rechte tanden met lange spitsjes, niet of zwak periodisch. Topblaadje 7½-10½ cm lang, elliptisch of omgekeerd eirond, (vrij) plotseling, meestal kort toege­spitst, met afgeronde of uitge­rande, zelden ± wig­vormige voet; breedte 65-72% van de lengte. Lengte van het steeltje 32-34% van de lengte van het blaadje.
Bloeitak met 0-5 klieren en kleine stekels per 5 cm. Stekels 13-15 per internodium, fors, teruggericht of gebogen, 4-6 mm lang. Bloeiwijze zeer lang piramidaal, met zijtakken in ver­schillende richting, tot boven toe bebladerd, met verspreide tot vrij talrijke meestal donkerrode klieren. Bloem­steeltjes 12-22 mm lang, grijsviltig en dicht behaard, met zittende en 1-10 lange klieren of klierstekels en 8-16 gebogen stekels. Kelkslippen duidelijk teruggeslagen, met 2->20 klieren en 2-10 stekels. Kroonbladen lichtroze, eirond, 9-10 mm lang. Stijlen met rode basis. Helmhokken en vrucht­beginsels kaal. Bloeitijd: juli, augustus.

Standplaats: Hagen en bosranden op goed vochthoudende voedsel­rijke zure tot iets basische grond.

Gelijkende soorten: Lijkt naast R. silvaticus door de lange doorbladerde bloeiwijze enigszins op R. chlorothyrsos; be­langrijkste verschillen: Jonge scheuten rood. Stekels vooral aan de bladsteel forser. Bladeren aan de onderzijde soms met enige sterharen. Top­blaad­je met bredere voet, korter en meer plotseling toege­spitst. Bloeiwijze meestal met lange klieren. Kelkslippen teruggesla­gen. Kroonbladen lichtroze. Stijlen met rode voet. Vruchtbodem behaard.

Verspreiding: Nederland en net over de grens in Duitsland en België.

Nederland: Verspreid, vooral in het oosten en midden van het land.

Verspreiding Verspreiding