R. laciniatus Willd.

 

Slipbladige zandhaagbraam

R. laciniatus Willd.

Enum. plant. hort. Berol. 2: 82 (1806).
Lectotype (Van de Beek 1974 [pro holotype]): B, Willdenow 9887.

Verschillen met R. nemoralis:
Bladloot steeds iets behaard. Bladeren dubbel gedeeld als bij Sambucus nigra cv. laciniata, kroonbladen gespleten of gedeeld. Stekels vaak iets slanker. In de winter langer groen blijvend. Veel minder gevoelig voor aantasting door roestzwam.

Standplaats: Bossen, kapvlakten, ruigten, parken op zandgrond.

Verspreiding: Door heel West-Europa verwilderd voorkomend.

Nederland: Verspreid door het hele land. Verdwijnt vaak ook weer.

Verspreiding Verspreiding