R. scissoides H.E.Weber

Rubus scissoides H.E.Weber

Drosera 2011: 109

R. scissoides is een verzameling van planten die tussen R. nessensis en R. scissus in staan. Het is geen homogene groep en geen natuurlijk taxon. De kenmerken wisselen, soms zelfs aan dezelfde plant door de tijd. Het lijkt of er regionaal soms stabiele natuurlijke eenheden zijn, maar vooralsnog staat de naam voor een kunstmatige verzameling. Zij lijken het meest op een kleine R. nessensis, maar hebben een of meer van de volgende kenmerken die van die soort afwijken:

Bladloot niet hoger dan 1 m, stekels priemvormig, rood, bladeren aan de bovenzijde behaard, kelk afstaand, meeldraden niet of weinig langer dan de stijlen, vruchtbeginsels en vruchtbodem behaard.

Op de bijgevoegde foto’s staan bladloten van planten die als R. scissoides zijn gedetermineerd. De andere kenmerken zijn, in wisselende combinaties, even variabel.