R. saxatilis L.

 

Steenbraam

Rubus saxatilis L.

Sp. Plant. 494 (1753).

Lectotype (Chater, Newton & Edees in Newton & Edees 1978): LINN, Herb. Linn. 653.16.

De enige braam in Nederland met eenjarige stengels.

Stengel eenjarig, 10-35 cm hoog, 1-2 mm dik, kantig, vrij dicht behaard, met 0-10 tot ± 1 mm lange naaldstekeltjes per internodium. Steunblaadjes breed eirond, behaard, klierloos. Bladsteel 4-8 cm lang, los behaard, met 0-5 fijne tot ± 1 mm lange stekels. Bladeren 3-tallig, grof tot zeer grof, soms ingesneden gezaagd, met rechte tanden, aan de bovenzijde (vrijwel) kaal, aan de onderzijde zwak behaard tot vrijwel kaal. Topblaadje 40-85 mm lang, ruitvormig, met wigvormige voet, spits; breedte 51-81% van de lengte. Lengte van het steeltje 3-25% van de lengte van het blaadje. Bloeiwijze klein, met 4-9 bloemen, deels in de bladoksel deels tuilvormig aan het eind van de stengel of zijtakken. Bloemsteeltjes 9-25 mm lang, kort behaard, klierloos, met 0-12 stekels. Kelkslippen zeer smal met uitgetrokken punt, teruggebogen, ± aanliggend behaard, klierloos, onbestekeld. Kroonbladen wit, smal lijnvormig tot omgekeerd eirond, 2-4 mm lang. Meeldraden verbreed, langer dan de geelachtige stijlen. Helmhokken kaal. Vruchtbeginsels met zeer korte haren. Vrucht rood, met weinig deelvruchtjes, uit elkaar vallend bij rijpheid. Vruchtbodem kaal of zeer kort behaard. Bloeitijd: juni.

Standplaats: Humusrijke oude bossen.

Verspreiding: Europa, Noord- en midden Azië, zuidelijk tot in Noord India; meer naar het zuiden alleen in de bergen.

Nederland: Alleen in een paar bossen bij Ter Apel. In 2012 nog met zekerheid vastgested (info P.Venema).

Verspreiding Verspreiding